Nowe opłaty od właścicieli nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 metrów kwadratowych

W styczniu 2018r. wejdzie w nowe Prawo wodne.

Nowa ustawa jest bardzo obszerna i ma również wpływ na nieruchomości. Co ważne dla deweloperów, właścicieli nieruchomości i zarządców nieruchomości,  nowelizacja Prawa wodnego wprowadza nowe obciążenia finansowe dla nieruchomości powyżej 3500 m² na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, czyli nieskanalizowanych i niezmeliorowanych, w postaci opłaty rocznej za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji.

Opłaty naliczane są za każdy metr kwadratowy nieruchomości w zależności od tego czy nieruchomość ma urządzenia do retencji wody i ilości odpływu wody z powierzchni uszczelnionej obszarów uszczelnionych, czy też nie i wynoszą od 1 zł do 10gr za1 m² na 1 rok.

Nawet jeżeli opublikowany 6 listopada 2017r. projekt Rozporządzenia Rady ministrów dotyczący wysokości opłat obniża je o 50 % w stosunku do wysokości przewidzianych ustawie, to dodatkowe opłaty i tak zwiększą koszty budowy i koszty eksploatacji nieruchomości, szczególnie może to dotyczyć budowy centr logistycznych.

Komentarze zostały zablokowane.