Author Archives: admin

12 Polski Rynek Nieruchomości

Blok: ASPEKTY PRAWNE REALIZACJI INWESTYCJI, tytuł prelekcji „Inwestycje na terenach bez planów zagospodarowania przestrzennego – przykłady rozwiązań”.

8-9 czerwca 2011

Link

Medium / Organizator: Puls Biznesu… >>

14 Warszawski Rynek Nieruchomości

Tytuł prelekcji „Jak inwestować na terenach bez planów zagospodarowania przestrzennego i przepisów miejscowych po wejsciu w życie nowej ustawy”.

Link

15-16 grudnia 2010

Medium / Organizator: Puls Biznesu… >>