Author Archives: jkr-legal.pl

PPP w inwestycjach szpitalnych we Francji *

Państwo odgrywa dominującą rolę w systemie ochrony zdrowia we Francji. Swoje zadania na poziomie krajowym realizuje w szczególności przez Ministerstwo Solidarności i Zdrowia, wspomagane na poziomie lokalnym przez Regionalne Agencje Zdrowia – Agence Régionale de Santé (ARS) – i podlegające im jednostki departamentalne – Directions Départamentales de … >>

Cztery projekty ustaw oraz zmian w przepisach z 2018 r., ważne dla deweloperów mieszkaniowych – cz. 3

Nowy rodzaj najmu! Najem instytucjonalny z dojściem do własności.

Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego jest częścią „Specustawy” z dnia 5 lipca 2018r., która została przekazana Prezydentowi do podpisu 17 lipca 2018r. Zmiany w nowelizowanej ustawie wejdą w życie z dniem ogłoszenia „Specustawy”.… >>

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), JKR Legal Kancelaria Radcy … >>

Seminarium JKR Legal w CCI France Pologne – „Jak nie stracić na nieruchomościach”

25 października 2017r. prowadziłam seminariumJak nie stracić na nieruchomościach, czyli – ryzyka prawne, które można wyeliminować lub zminimalizować.” Serdecznie dziękuję Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej za jego organizację.

Seminarium poświęcone było ograniczeniu lub wykluczeniu negatywnych dla właścicieli nieruchomości skutków zmian. Studium uwarunkowań … >>

Seminarium – Jak nie stracić na nieruchomościach, czyli – ryzyka prawne, które można wyeliminować lub zminimalizować

Zapraszamy serdecznie na seminarium, które odbędzie się 25 października 2017 r. w Warszawie.

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – ZRID, ustalenie nowej wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, wpis nieruchomości do rejestru zabytków … >>

Plany rozwoju m. st. Warszawa – spotkanie z Piotrem Sawickim z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

19 czerwca 2017 r. Francusko-Polska Izba Gospodarcza zorganizowała spotkanie, którego gościem był między innymi zastępca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w Warszawie, pan Piotr Sawicki.

Podczas spotkania poruszono tematy z zakresu:

planowanych inwestycji w Warszawie reprywatyzacji w Warszawie – rekomendacje dla inwestorów harmonogramu ustanowienia planów… >>