Plany rozwoju m. st. Warszawa – spotkanie z Piotrem Sawickim z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

19 czerwca 2017 r. Francusko-Polska Izba Gospodarcza zorganizowała spotkanie, którego gościem był między innymi zastępca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w Warszawie, pan Piotr Sawicki.

Podczas spotkania poruszono tematy z zakresu:

 • planowanych inwestycji w Warszawie
 • reprywatyzacji w Warszawie – rekomendacje dla inwestorów
 • harmonogramu ustanowienia planów zagospodarowania przestrzennego

 

Podsumowując spotkanie, według pana Sawickiego:

–  już na początku 2018 r. należy spodziewać się uchwały Rady Miasta o przystąpieniu do opracowania nowego Studium kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Warszawy. 

–  trwają prace nad opracowaniem warszawskich standardów dla budownictwa mieszkaniowego. Nie będą one przepisami prawa, ale zasadami, które mają być stosowane przez urzędników w celu ujednolicenia i ułatwienia wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Chodzi głównie o to, aby w sposób zrównoważony budować mieszkania tam, gdzie są miejsca pracy, dostęp do usługi oraz infrastruktury technicznej i społecznej. Do końca tego roku odbędzie się pierwsza debata publiczna na ten temat;

–  obecnie przygotowywanych jest ok. 260 miejscowych planów zagospodarowania na podstawie obowiązującego Studium z 2006 r. Szybkość ich procedowania zależy od pewnych kryteriów opracowanych przez urzędników.

 

1. Zmiana Studium kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Warszawy 

Aktualnie trwają wstępne analizy dotyczące opracowania Studium.

Nowego Studium można się spodziewać za 2-2,5 roku. Uchwała rady miasta o przystąpieniu do opracowywania nowego Studium powinna zapaść na początku roku 2018. Po uchwaleniu nowego Studium, w dalszej kolejności będą uchwalane, na jego podstawie, nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

 • Jeszcze nie wiadomo jakie zmiany zostaną wprowadzone do Studium, zakres zmian wynikać będzie między innymi z nowego kodeksu budowlanego, który powinien zostać uchwalony przez sejm do końca 2017 r.
 • Na ten moment wiadomo, że:
  • w nowym Studium muszą znaleźć się obszary zwartej zabudowy, w których Warszawa będzie się przede wszystkim rozwijać;
  • w związku ze zmianą prognozy demograficznej (z 3 mln mieszkańców do 2 mln mieszkańców w 2030 r.) powinno dojść do ograniczenia wielkości terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe;
  • uwzględnione powinny być tendencje do zagęszczania zabudowy, lepszego wykorzystania istniejącej infrastruktury, w tym przede wszystkim transportu publicznego, zmiany podejścia do wymogu ilości miejsc postojowych i parkingowych w stosunku do powierzchni mieszkaniowej – nie wg oddalania się od centrum, ale wg łatwości dostępu do komunikacji publicznej;
  • zmienione zostaną klasy ulic.
 • Szczegółowe zmiany będą wynikiem opracowania (przy udziale mieszkańców w ramach organizowanych przez Urząd Miasta debat publicznym):
  • nowej polityki mieszkaniowej;
  • warszawskich standardów dla budownictwa mieszkaniowego;
  • polityki przestrzennej miasta, w której między innymi trzeba na nowo określić zasady napowietrzania miasta, tzw. „kliny powietrzne” (obecne pochodzą z 1916r.). Przygotowywane jest obszerne opracowanie dotyczące polityki „przewietrzenia miasta”, do końca roku zostanie oddane z wnioskami i rekomendacjami, a debata publiczna w tym zakresie zaplanowana jest na początek 2018 r.
  • polityki mobilności, która ma być przygotowywana przez Biuro Transportu i przyjęta w drugiej połowie roku 2017. Podstawowe założenia to: centrum nie będzie zamknięte dla ruchu pojazdów, ale kierowcy poprzez stosowanie różnych rozwiązań będą do przejazdu przez centrum zniechęcani; będzie nacisk na  silniejsze zintegrowanie wszystkich środków transportu, np. włączenie kolei; domykanie obwodnicy śródmiejskiej; budowa parkingów w tym w formule PPP np. na Placu Powstańców Warszawy, Placu Defilad); budowa 19 nowych parkingów przy stacjach kolejowych w okolicach Warszawy; udostępnienie większej ilości ścieżek rowerowych; wprowadzenie miejskich samochodów elektrycznych, co dodatkowo wpłynie na poprawę jakości powietrza.

2. Obecnie jest w ciągłym przygotowaniu ok. 260 miejscowych planów zagospodarowania na podstawie obowiązującego Studium z 2006r.

Przyjęto 3 tryby sporządzania planów:

 • szybki – głównie plany ochronne przed roszczeniami z dekretu warszawskiego (tj. w celu ochrony parków, budynków publicznych) oraz plany zaawansowane w przygotowaniu;
 • normalny – standardowe podejście, aczkolwiek urząd planuje przyspieszenie procedury;
 • wolny – plany, które nie będą szybko procedowane, ponieważ już teraz wiadomo, że nie są zgodne z obecnym lub planowanym Studium.
Komentarze zostały zablokowane.