Jolanta Kalecińska-Rossi

Jolanta Kalecińska-Rossi posiada ponad 20-letnie doświadczenie, zdobywane m.in. na stanowisku partnera w międzynarodowych kancelariach prawnych (PWC Legal, White&Case, Gide), w obsłudze dużych międzynarodowych firm, głównie z Polski, Francji i krajów francuskojęzycznych, a także innych krajów europejskich i USA.

Specjalizuje się w obsłudze transakcji zbywania i nabywania nieruchomości (typu asset dealshare deal). Ma doświadczenie w zakresie transakcji gruntowych, jak i obiektów handlowych, biurowców oraz centrów logistycznych. Doradza klientom w związku z prowadzeniem procesu inwestycyjnego, postępowań o wydanie decyzji administracyjnych i postępowań odwoławczych. Przygotowuje i negocjuje umowy na roboty budowlane (w tym umowy FIDIC), umowy o prace projektowe, umowy o zastępstwo inwestycyjne, gwarancje bankowe i korporacyjne. Posiada rozległe doświadczenie w zakresie projektów mieszkaniowych. Doradza klientom w przetargach publicznych, a także postępowaniach o udzielenie koncesji, zawarcie umowy PPP oraz umów cywilnych zbliżonych do PPP.

Prowadziła szereg postępowań przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi, SKO i organami administracji, w szczególności organami nadzoru budowlanego. Wielokrotnie reprezentowała klientów w postępowaniach przed stałymi sądami arbitrażowymi i sądami ad hoc w sprawach z zakresu umów o roboty budowlane, umów najmu, w sprawach o zapłatę wynagrodzenia, o zapłatę czynszu, o odszkodowanie, o roszczenia z tytułu rękojmi za wady, odpowiedzialności za delikt oraz odpowiedzialności z tytułu udzielonej gwarancji korporacyjnej, a także w sprawach nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym lub do których zgłaszane są roszczenia tzw. byłych właścicieli.

Jej dotychczasowe osiągnięcia zostały docenione przez autorów prestiżowych rankingów – Chambers Europe i Legal 500, którzy zarekomendowali Jolantę w kategorii nieruchomości i budownictwo.

Jest również:

  • Członkiem Rady Francusko–Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP)
  • Członkiem rady konsultacyjnej do spraw Infrastruktury w Konfederacji Lewiatan
  • Fundatorem i członekiem rady fundacji Centrum PPP

 

 

  Pobierz broszurę JKR Legal (PDF)