Seminarium – Jak nie stracić na nieruchomościach, czyli – ryzyka prawne, które można wyeliminować lub zminimalizować

Zapraszamy serdecznie na seminarium, które odbędzie się 25 października 2017 r. w Warszawie.

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – ZRID, ustalenie nowej wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, wpis nieruchomości do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków mogą niekorzystnie wpłynąć na wartość nieruchomości możliwość  jej zbycia, a nawet ograniczyć lub wykluczyć dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości.

W trakcie seminarium dowiedzą się Państwo, jak odpowiednio wcześnie identyfikować te sytuacje, jak im przeciwdziałać lub uzyskać odszkodowanie.

 

Więcej informacji znajdą Państwo w linku http://ccifp.pl/training/jak-nie-stracic-na-nieruchomosciach/.

Komentarze zostały zablokowane.