Promowane-PL

PPP w inwestycjach szpitalnych we Francji *

Państwo odgrywa dominującą rolę w systemie ochrony zdrowia we Francji. Swoje zadania na poziomie krajowym realizuje w szczególności przez Ministerstwo Solidarności i Zdrowia, wspomagane na poziomie lokalnym przez Regionalne Agencje Zdrowia – Agence Régionale de Santé (ARS) – i podlegające im jednostki departamentalne – Directions Départamentales de … >>

Cztery projekty ustaw oraz zmian w przepisach z 2018 r., ważne dla deweloperów mieszkaniowych – cz. 3

Nowy rodzaj najmu! Najem instytucjonalny z dojściem do własności.

Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego jest częścią „Specustawy” z dnia 5 lipca 2018r., która została przekazana Prezydentowi do podpisu 17 lipca 2018r. Zmiany w nowelizowanej ustawie wejdą w życie z dniem ogłoszenia „Specustawy”.… >>

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), JKR Legal Kancelaria Radcy … >>