Seminarium JKR Legal w CCI France Pologne – „Jak nie stracić na nieruchomościach”

25 października 2017r. prowadziłam seminariumJak nie stracić na nieruchomościach, czyli – ryzyka prawne, które można wyeliminować lub zminimalizować.” Serdecznie dziękuję Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej za jego organizację.

Seminarium poświęcone było ograniczeniu lub wykluczeniu negatywnych dla właścicieli nieruchomości skutków zmian. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – ZRID, ustalenia nowej wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, wpis nieruchomości do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków.

Seminarium nie tylko pozwoliło uczestnikom dowiedzieć się, jak odpowiednio wcześnie identyfikować sytuacje, które mogą doprowadzić do obniżenia wartości nieruchomości lub ograniczyć możliwość jej zbycia, ale także było okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami seminarium.

W seminarium wzięli udział przedstawiciele między innymi PKO TFI, PZU TFI, SKANSKA, sieci hoteli B&B, UNIBAIL RDAMCO, EIFFAGE, FIBAT i FONDO.

Komentarze zostały zablokowane.