Author Archives: admin

Namiastka własności z czasów PRL

Artykuł o użytkowaniu wieczystym. Instytucja wieczystego użytkowania to dla deweloperów utrudnienia na etapie przygotowania projektu, wyższe koszty użytkowania i niepewność co do przedłużenia umowy użytkowania. 

To również cena, jaką trzeba zapłacić za budowę inwestycji w centrum miasta.

– Zmiana lub nawet likwidacja tej instytucji jest bardzo potrzebna – mówi … >>

Wystarczy aneks do umowy o przedłużeniu najmu

Strony mają pełną dowolność co do trybu przedłużenia okresu najmu.

Zgodnie z art. 661 kodeksu cywilnego w stanie prawnym sprzed 1 stycznia 2009 r. najem zawarty na czas dłuższy niż lat dziesięć uznawany był po upływie tego terminu za zawarty na czas nieoznaczony. Każda umowa najmu, zawarta zarówno pomiędzy podmiotami … >>

Jak zarobić na usługach w biurowcu

Jolanta Kalecińska, partner w kancelarii White & Case Małe sklepy spożywcze, kioski, kawiarnie, restauracje, punkty usługowe, a nawet przedszkola czy klubiki dziecięce zwiększają atrakcyjność biurowców, o ile jakość ich usług zadowala najemców. Duzi najemcy biur nie tylko wprowadzają do umów najmu zapisy zobowiązujące deweloperów do zapewnienia w budynku określonych … >>

Dokumentację budynków trzeba przechowywać latami

Jeśli poprzedni właściciel budynku nie wykonał prac nakazanych przez organ, aktualny właściciel musi się liczyć z roszczeniami odszkodowawczymi.   Zdarza się, że właściciel (zarządca) nie posiada wymaganej dokumentacji związanej z budynkiem, np. dlatego, że zaginęła na przestrzeni lat, albo dlatego, że nigdy nie została mu wydana. Zaginięcie lub zniszczenie dokumentacji może nastąpić z powodu … >>

Czy wynajmujący może odciąć prąd

Przedsiębiorstwo energetyczne powinno poinformować o zamiarze wypowiedzenia umowy sprzedaży energii lub wstrzymania dostaw oraz wyznaczyć dodatkowy termin na zapłatę zaległości.

Zdarza się że najemca lokalu użytkowego, np. przedsiębiorca, przestaje regulować czynsz i inne opłaty należne na podstawie umowy najmu. W konsekwencji właściciel lokalu rozwiązuje z nim kontrakt. Najemca kwestionuje … >>

Jak doprowadzić do usunięcia usterek

Gdy wad w lokalu nie da się usunąć, można odstąpić od umowy z deweloperem i zażądać zwrotu pieniędzy. Nie zawsze jednak będzie to dobre rozwiązanie dla klienta.

Co najczęściej stanowi punkt zapalny w relacjach kupujący mieszkanie deweloper?

Joanna Kalecińska: Najczęściej dochodzi do sporu między klientem a deweloperem, gdy firma opóźnia się z ukończeniem … >>