Alerty i Newsy

Cztery projekty ustaw oraz zmian w przepisach z 2018 r., ważne dla deweloperów mieszkaniowych – cz. 3

Nowy rodzaj najmu! Najem instytucjonalny z dojściem do własności.

Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego jest częścią „Specustawy” z dnia 5 lipca 2018r., która została przekazana Prezydentowi do podpisu 17 lipca 2018r. Zmiany w nowelizowanej ustawie wejdą w życie z dniem ogłoszenia „Specustawy”.

Zaproponowana nowelizacja … >>

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), JKR Legal Kancelaria Radcy Prawnego Jolanta … >>

Cztery projekty ustaw oraz zmian w przepisach z 2018 r., ważne dla deweloperów mieszkaniowych – cz. 2

Projekt ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

W 2018 roku rząd zintensyfikował prace przy realizacji programu Mieszkanie 500+. Pojawiło się kilka projektów zmian w przepisach prawa oraz projektów nowych ustaw. Nowe przepisy, o ile oczywiście wejdą w życie, będą miały wpływ na wzrost … >>

Nowe opłaty od właścicieli nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 metrów kwadratowych

W styczniu 2018r. wejdzie w nowe Prawo wodne.

Nowa ustawa jest bardzo obszerna i ma również wpływ na nieruchomości. Co ważne dla deweloperów, właścicieli nieruchomości i zarządców nieruchomości,  nowelizacja Prawa wodnego wprowadza nowe obciążenia finansowe dla nieruchomości powyżej 3500 m² na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub … >>